Solidaridad Católica  |     |  ASSOCIACIONS CULTURALS  | TEMA    |  CATOLICISME  |   

Federació d'associacions catol·lics creada a Mallorca el 1906. Va esser promoguda per  l'Associació de Seglars Catòlics, les congregacions marianes i el Centre de Defensa Social. Adreçada als catòlics, tenia la finalitat de mobilitzar-los contra la llei d'associacions de 1906, defensar els ordres religiosos amenaçats per l'estat liberal i crear una plataforma de participació política. El nom de la federació sorgí com contraposició de la Solidaritat Catalana. Tenia com a òrgan de premsa la publicació Solidaridad Católica. Inicialment, agrupà 190 associacions religioses, de característiques diverses. Això no obstant, tingué una durada curta i, el 1909, es dissolgué. Amb la constitució (1907) del govern conservador, presidit per Antoni Maura, conclogué la pressió política dels grups confessionals. (PF)

Gran Enciclopedia de Mallorca

vol. 16  p. 354

 

fideus