Solidaridad Católica          |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  CATOLICISME

Publicació editada a Palma entre maig de 1907 i desembre de 1908. Era l'òrgan de la federació d'associacions catòliques Solidaritat Catòlica. Serví d'element de propaganda i de cohesió de les diverses associacions catòliques controlades pels jesuïtes de Palma. Era redactada en castellà i tenia quatre pàgines. S'imprimia a la Tipografia Catòlica de Sebastià Pizà i tenia la redacció al carrer del Sant Crist.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 16, pàg. 354

 

fideus