Joan Adrover Sansó   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  MANACOR

Era casat. Tenia cinquanta-nou anys. La seva dissort deu ser paral·lela a la de tants i tants de manacorins que no varen acabar la sega. Desaparegué la segona quinzena del mes d'agost del trenta-sis

Llorenē Capellą

Diccionari Vermell

pąg. 19

fideus/