MANACOR

Antoni Amer

Memoria Civil, núm. 24, Baleares, 15 junio 1986

Antoni Nadal

 

Dora Amer, l'eco inextingible d'un clam

Memoria Civil, núm. 23, Baleares, 8 junio 1986

Llorenç Capellà

 

Pere Mus desapassionadament

Memoria Civil, núm. 24, Baleares, 15 junio 1986

Llorenç Capellà

 

Capità Jaume

Memoria Civil, núm. 23, Baleares, 8 junio 1986

Antoni Nadal

 

El desastre de Manacor, un càstig bíblic?

Memoria Civil, núm. 30, Baleares, 27 julio 1986

Bernat Nadal

 

Afusellament de presoners

Memoria Civil, núm. 20, Baleares, 18 mayo 1986

Jaume Santandreu / Pere Mus

 

Dos Manacor

Memoria Civil, núm. 24, Baleares, 15 junio 1986

Rafael Ferrer Massanet

 

Manacor, entre el rebumbori i el silenci

Memoria Civil, núm. 24, Baleares, 15 junio 1986

Damià Quetglas

 

Retalls de Nosotros, Voz y Voto

Memoria Civil, núm. 24, Baleares, 15 junio 1986

 

Artesania de presó

Memoria Civil, núm. 44, Baleares, 2 noviembre 1986

 

Manacor / La fira de la sang

Memoria Civil, núm. 24, Baleares, 15 junio 1986

 

Justicia i reconciliació a Manacor

Memoria Civil, núm. 24, Baleares, 15 junio 1986

Jaume Santandreu

 

Les infermeres i Ferrari Billoch

Diari de Balears / 01/09/2011

Llorenç Capellà

 

Tots al mateix sac

Llorenç Capellà

Diari de Balears /09/11/2008

                                       

De Bergara a Cala Morlanda

Diari de Balears /09/11/2008

Antoni Marimón

 

L'expedició del capità Bayo

L'EXPEDICIÓ REPUBLICANA DEL CAPITÀ BAYO / CUEVAS Y PERLAS

PERLAS Y CUEVAS : LA GUERRA CIVIL A MANACOR

1936

1937

1938

1939

El Consistori de 1931, integrat per republicans i socialistes: Miquel Gomila, Pere J, Pascual, Antoni Llull, Sebastià Quetgles; Joan Fullana, Francesc Fernández, Antoni Mas; Antoni Amer, Rafael Prohens, Andreu Estelrich, Rafael Valls, Joan Mas, Antoni Pérez Ferrari, Mateu Soler i Martí Gomila ( foto i text; Manacor, la guerra a casa, Antoni Tugores, Palma 2006, Edicions Documenta Balear

Presos a Manacor l'any 1939, acabada la guerra

Sa Bassa (1931), centre neuràlgic de Manacor. A l'esquerra, el cafè del Rosari; a la dreta s'Agrícola; a l'enfront, can Dalmau i l'antic Casino ( foto i text; Manacor, la guerra a casa, Antoni Tugores, Palma 2006, Edicions Documenta Balear)

Membres de la societat benestant de Manacor, davant el Casino: el notari Vidal, S. Ferrer, Guillem Puerto Noguera, Miquel Marcó, Miquel Ferrer, Joan Rosselló, Domingo Truyol, Antoni Ferrer i el metge Perelló (Fotografia i text: Manacor, la guerra a casa. Antoni Tugores)

Membres de l'exedició republicana detinguts, a la presó de Manacor abans de esser assassinats.

 

Arconovaldo Bonacorsi adreça la paraula al públic manacorí durant una missa vora l'Escola Graduada, al seu costat el pare Julià Adrover i a un extrem Luis García Ruiz

 Manacor  - 1 Mayo - 1905

 EL OBRERO BALEAR nº 233

6 de mayo  de 1905

 Elecciones en Manacor - 1905

 EL OBRERO BALEAR nº 260

18 de noviembre  de 1905

Manacor  - 1 Mayo - 1906

 EL OBRERO BALEAR nº 284

5 de mayo  de 1906

Constitución Agrupación Socialista - 1906

 EL OBRERO BALEAR nº 317

22 de diciembre  de 1906

Junta Directiva Agrupación Socialista y sociedad cooperativa

EL OBRERO BALEAR

Núm. 328, 25 de enero de 1908

MITIN ELECCIONES MANACOR 1907

EL OBRERO BALEAR

Núm. 334, 20 de ABRIL de 1907

Constitución Junta Directiva "La Manacorense"

EL OBRERO BALEAR

Núm. 335, 14 de marzo de 1908

1 DE MAYO DE 1907 / Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 336, 11 de mayo de 1907

La movilización obrera 1 de mayo - Mallorca

EL OBRERO BALEAR

Núm. 343, 9 de mayo de 1908

Sociedad de zapareros de Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 358, 5 de septiembre de 1908

Acto - Casa del Pueblo Madrid

EL OBRERO BALEAR

Núm. 363, 12 de diciembre de 1908

La Colectividad Obrero (Sociedad de Zapateros)

EL OBRERO BALEAR

Núm. 368, 26 de diciembre de 1908

Manacor - Mitin

EL OBRERO BALEAR

Núm. 373, 29 de enero de 1909

Manacor - Mitin . Mineros

EL OBRERO BALEAR

Núm. 374, 6 de febrero de 1909

Agrupación Socialista de Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 374, 6 de febrero de 1909

Constitución Junta Directiva de "La Manacorense"

EL OBRERO BALEAR

Núm. 375, 13 de febrero de 1909

1º DE MAYO EN MANACOR

 EL OBRERO BALEAR

Núm. 388, 15 de mayo de 1909

Triunfo de los zapateros de Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 388, 15 de mayo de 1909

PROPAGANDA SOCIALISTA Y SOCIETARIO

EL OBRERO BALEAR

Núm. 395, 3 de julio de 1909

Manacor / La Colectividad Obrera

EL OBRERO BALEAR

Núm. 402, 20 de noviembre de 1909

De los pueblos: Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 406, 18 de diciembre de 1909

Manacor: Sociedad Cooperativa

EL OBRERO BALEAR

Núm. 410, 15 de enero de 1910

1 Mayo 1910

EL OBRERO BALEAR

Núm. 424, 23 de abril de 1910

Elecciones Generales

EL OBRERO BALEAR

Núm. 427, 14 de mayo de 1910

La Aurora de Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 431, 11 de junio de 1910

Junta Directiva La Manacorense

EL OBRERO BALEAR

Núm. 437, 23 de julio de 1910

Huelga de zapateros Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 444, 10 de septiembre de 1910

Correspondencia / Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 451, 22 de octubre de 1910

Correspondencia / Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 456, 10 de diciembre de 1910

Manacor / Agrupación Socialista

EL OBRERO BALEAR

Núm. 462, 21 de enero de 1911

Manacor / La Colectividad Obrera

EL OBRERO BALEAR

Núm. 468, 4 de marzo de 1911

 Primero de Mayo de los pueblos

EL OBRERO BALEAR

Núm. 477, 13 de mayo de 1911

La Fiesta del Trabajo

EL OBRERO BALEAR

Núm. 493, 15 de mayo de 1915

 

De la región, subsistencias

EL OBRERO BALEAR

Núm. 772, 18 de noviembre de 1916

El dia 18 en Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 777, 23 de diciembre de 1916

El dia 18

EL OBRERO BALEAR

Núm. 778, 30 de diciembre de 1916

El º de Mayo en Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 797, 19 de mayo de 1917

Acción Social

EL OBRERO BALEAR

Núm. 838, 1 de marzo de 1918

La Fiesta del Trabajo

EL OBRERO BALEAR

Núm. 848, 10 de mayo de 1918

De Manacor - carpinteros

CULTURA OBRERA nº 50

24 de julio de 1920

Después del Congreso dela Federación Regional - Actos de Propaganda - Manacor

CULTURA OBRERA nº 168

4 de noviembre de 1922

En Manacor

CULTURA OBRERA nº 205

21 de julio de 1923

            Sociedad Cooperativa de Manacor

Sociedad de Ingertadores

fideus/ 

Antoni Amer, el batle Garanya. Fotografia institucional feta al despatx de batlia (La història robada, Antoni Tugores

Portada de la revista Nosotros publicada a Manacor amb un article de Miquel Durán

Cantonada del cementiri catòlic (1915). La paret de la dreta, era on es produïren les execucions massives ( foto i text; Manacor, la guerra a casa, Antoni Tugores, Palma 2006, Edicions Documenta Balear)

Panoràmica impressionant de Son Coletes, poc temps després de convertir-se en cementiri municipal (1954) ( foto i text; Manacor, la guerra a casa, Antoni Tugores, Palma 2006, Edicions Documenta Balear)

Miting de Rossi a Manacor, a la seva esquerra Alfonso de Zayas

El dictador Francisco Franco y el coronel Luis García Ruíz dejan de ser hijos adoptivos

Francisco Franco

Els familiars de les víctimes foren els qui dipositaren la corona de llorer a la fossa comina. Foto: A.Bassa

Junts per la justícia històrica

 

Son Coletes - 1985 (pdf)

Entrevista - Miquel Sunyer (pdf)

 

ASSASSINATS A MANACOR

Antoni Adrover Caldentey

Bartomeu Adrover Oliver (vivia a Son Macià)

Joan Adrover Sansó

Antoni Adrover Santandreu (vivia a Son Campanario)

Antoni Amengual Muntaner

Antoni Amer Llodrà

Jaume Amer Roig

Damià Artigues Suñer

Guillem Barceló Barceló (vivia en Es Castellot)

Magdalena Bassa Riera

Antoni Bauçà Martí

Joan Bauçà Riera

Bartomeu Blanquer Soler

Sebastià Bonet Fullana

Mateu Bordoy Mascaró

Miquel Caldentey Cabrer

Bartomeu Caldentey Sansó

Jaume Carrió Bauçà (vivia a Son Carrió)

Joan Clar

Nicolau Cortés Cortés

Matgí Duran Nadal

Bartomeu Duran Rosselló

Miquel Duran Rosselló

Mateu Duran Sitges

Joan Estelrich Gomila

Bernat Esterlrich Guiscafré

Pere Estelrich Guiscafré

Guillem Febrer Mas

Nicolau Fiol Pou

Bartomeu Fornés Bordoy

Guillem Fornés Puigrós

Joan Frau (vivia a Porto Cristo)

Pere Frau Barceló (vivia a Vilafranca)

Joan Frau Bisbal (vivia a Porto Cristo)

Guillem Fullana Joan

Antoni Fullana Pont

Joan Fullana Ramis

Guillem Galmés Martí

Gabriel Gelabert Riera

Bernat Gelabert Sansó

Joan Gomila Cabrer

Miquel Gomila Monjo

Gabriela Grimalt

Bernat Lliteras

Jaume Lliteras

Joan Lliteras

Joan Lliteras (fill de l'anterior)

Francesca Llull Font

Llorenç Mas Gelabert

Antoni Mas Llodrà

Pere Joan Massanet Rosselló

Pere Matamalas

Jeroni Matamalas Expósito

Joan Matamalas Salas

Mateu Mesquida

Antoni Mesquida Quetgles

Antoni Miquel

Bartomeu Morell Rosselló

Antoni Nadal Gomila

Bartomeu Nadal Vadell

Antoni Nadal Vallespir

Jaume Nicolau Roig

Miquel Palmer Arrom

Joan Perera Gomila

Antoni Pascual Galmés

Andreu Pascual Gelabert

Llorenç Pascual Sureda (vivia a Porto Cristo)

Bernat Pastor Sansó (vivia a Palma)

Antoni Pérez Ferrari

Sebastià Quetgles Sánchez

Joan Quetgles Serra

Bartomeu Reixach Fluxà

Bartomeu Riera Brunet

Joan Riera Brunet

Jaume Riera Capó

Bernadí Roig

Gaspar Rosselló Gelabert (viva a Porto Cristo)

Llorenç Salas Domenge

Francesca Salas Llull

Joan Salas Llull

Agustí Sancho Fluxà

Antoni Sitjar Febrer (vivia a Son Macià)

Antoni Soler Vives

Josep Valls Gili

Ventura Valls Gili

Rafael Valls Segura

Antoni Valls Valls