Antoni Amengual Muntaner  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:    MANACOR

El record sempre Ús venšut pel temps i, al capdavall, resta l'entramat burocrÓtic com a testimoni de la hist˛ria. Aquest home, Antoni Amengual, havia nascut el vint-i-cinc d'abril de mil vuit-cents noranta-quatre. Era casat o camperol. El mataren possiblement a Son Coletes, el vint d'agost del trenta-sis..

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 24

fideus/