Joan Salas Llull     |    BIOGRAFIES  | TEMA  MANACOR  |

Vint-i-quatre anys. Fadrí. Vivia a Son Sigala i treballava el camp dels Salas Retxa, el seu camp. Quan detingueren tota la família, els carros dels manacorins sospitosos d'esquerranisme, foren emprats per transportar tota la riquesa de la casa -gra, matalassos,- als indrets que els indicaven els homes de l'escopeta en bandolera. A Joan Salas, l'assassinaren juntament amb la seva germana, el vint d'agost del trenta-sis.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàgs. 153 - 154

 

fideus