Nosotros   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  REPUBLICANISME  | MANACOR |

Setmanari polític publicat a Manacor entre abril de 1935 i juliol de 1936. D'ideología esquerrana, incloïa abundants notícies locals i mantengué diverses polèmiques amb Voz y Voto. En fou director Miquel Duran Rosselló, i hi col·laboraren Antoni Amer Llodrà, Jaume Lliteras, Miquel Morey i Antoni Quetglas, entre d'altres. El seu director i alguns dels seus principals col·laboradors foren assassinats durant la Guerra Civil. Es redactava principalment en castellà (DG)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 11  pàg. 379

        

Primera pàgina del setmanari Nosotros amb l'imatge de Miquel Durán Rosselló

Retalls de Nosotros, Voz y Voto

Memoria Civil, núm. 24, Baleares, 15 junio 1986

 

fideus/