Nicolau Cortés Cortés |   |  BIOGRAFIES  | TEMA:MANACOR    |

Li deien En Pauet. Tenia quaranta anys i era casat. Treballava de talabarder i estava afiliat a Unió Republicana. Quan es produí el desembarcament de les tropes de Bayo a Porto Cristo, decidí traslladar-se amb tota la família a Artà, car d'aquesta manera defugien el perill que suposaven els bombardeigs. La seva mort és poc clara. Es promulgà una ordre per la qual tots els vianants tenien l'obligació de presentar-se a l'Ajuntament corresponent per fer saber les raons que determinaven la seva presència en el poble. Nicolau Cortès va presentar-se i per a ell, tot foren facilitats: era casat amb una artanenca i no tenia perquè considerar-se vianant. Així ho contà a la família i era a Son Figuera, tranquil, quan va presentar-se un grup d'homes a deterni-lo. No va preocupar-se'n gaire. L'esposa, esporuguida. li deia que s'amagàs dins una galeria que feia el pou de la sínia, però s'hi va negar. Per què? El matí havia estat a l'Ajuntament i l'havien tractat amb molta correcció. A més. ell no havia ofès ningú. Potser. És possible, però el pujaren a coces dins el camió que l'havia anat a cercar. L'assassinaren a Son Coletes el vint-i-sis d'agost del trenta-sis.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 54

 

fideus/

3

t