Pere Frau Barceló    |   |  BIOGRAFIES  |  MANACOR / VILAFRANCA   |

Trenta-set anys. Casat. Pertanyia al Partit Socialista i era mestre d'obres. Li deien En Cap Pla i vivia a Vilafranca. Era un home molt emprenedor i fou el primer que instal·là a aquest poble, una fàbrica de ciment portland. Temorenc d'allò que li pogués succeir, s'amagà per foravila tot just esclatat l'alçament militar. No tenia motius per amagar-se, però ...! La seva esposa aconseguí que una de les màximes personalitats represaliadores de Manacor, li garantís que si s'entregava no li passaria res. Així ho va fer Pere Frau i el resultat no pogué ser més negatiu: hom conta que el sanaren i el tiraren dins el pou de Son Lluís de Porreres. Altres versions diuen que s'estavellà contra les pedres del pou de Sa Bastida, també de Porreres, tot i que sembla que l'afusellaren a Son Coletes el quatre de setembre del trenta-sis.

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 72

fideus

3

t