Bernat Lliteras    |   |  BIOGRAFIES  | TEMA  MANACOR   |

Era del Partit Comunista i exercia de Secretari del radi de Manacor. Pertany a una de les famílies més castigades per la repressió. Dos germans seus foren afusellats, i el seu pare sembla que també trobà la mort per la carretera. Ignor el dia en què es produí l'assassinat de Bernat Lliteras, però degué desaparèixer la segona quinzena del mes d'agost del trenta- sis.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 96

 

 

fideus