Bartomeu Caldentey Sansó |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:   MANACOR

Li deien En Coqueta. Tenia quaranta-cinc anys i era casat. Treballava de fuster. Pertanyia a Esquerra Republicana. Al marge de l'afiliació, el seu politicisme venia en certa manera imposat per un fermall familiar: era cunyat del bartle Garanya i la seva esposa, Maria Amer, treballava de cuinera en el Grup Escolar. El denou de juliol el batle Garanya va baixar a la Ciutat de Mallorca per tal d'assabentar-se de tot el que passava i tal volta En Coqueta l'acompanyà, perquè aquell l'envià a Manacor a informar els tinents de batle, Andreu Estelrich i Joan Fullana, de la rebel·lió militar. Ignor si els falangistes sapigueren que hagués realitzat aquest servei. Però sigue per una raó o per altra, el mataren a Son Coletes el vuit de setembre del trenta-sis..

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 44

fideus  

3