Antoni Nadal Gomila       |    BIOGRAFIES  | TEMA  MANACOR  |

Treballava d'empleat. L'assassinaren a Son Coletes el vuit de setembre del trenta-sis, juntament amb Guillem Estelrich, coix com ell, dos coixos contra la paret, quan altra volta creixia la gespa rera les petjades de Bayo. Tenia trenta-tres anys i era casat.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 118

 

 

fideus