Antoni Fullana Pont      |   |  BIOGRAFIES  |  MANACOR

Li deien En Polit. Treballava de sabater. Tenia cinquanta-un anys i era casat. L'assassinaren a Son Coletes el vint-i-cinc de juliol del trenta-sis.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 74
 

fideus

3

t