Bartomeu Morell       |    BIOGRAFIES  | TEMA SON SERVERA  |

Tenia uns quaranta-cinc anys i era casat. Treballava al camp. La política? Què era la política? Dubt que mai s'ho plantejàs. Així i tot el mataren. Formava part d'una de les dues camionades d'homes que se'n portaren del poble amb destí a Son Coletes, possiblement.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 116

 

fideus