Son Servera - Son Carrió        

Son Carrió, els visitants

Memoria Civil, núm. 19, Baleares, 11 mayo 1986

Damià Quetglas

 

Son Servera, la ira de la victoria, causa de la desmemoria

Memoria Civil, núm. 20, Baleares, 18 mayo 1986

Damià Quetglas

 

La conquesta de Son Carrió i l'infern de Son Servera

Memoria Civil, núm. 20, Baleares, 18 mayo 1986

Miquel Ferrà Martorell

 

ASSASSINATS A SON SERVERA

 

Joan Ballester

Pere Bauçà Cursach (vivia a Manacor)

Jaume Brunet

Jaume Brunet (del mateix nom que l'anterior)

Guillem Cigaleta

Bartomeu Colomar

Josep Espinosa

Martí Espinosa

Manuel Gelabert

Nadal Gelabert

Antoni Gili

Josep Lliteras Massanet (vivia a San Joan)

Joan Llodrà

Gabriel Llull

Antoni Massanet

Josep Miranda

Josep Miranda (fill de l'anterior)

Bartomeu Morell

Francesc Pallicer

Antoni Perelló

Jaume Sancho

Batomeu Sancho Fornés

Sebastià Sancho Servera (viva a Vilafranca)

Antoni Sansó

Melción Santandreu

Francesc Sart

Cristòfol Servera

Joan Servera

Mateu Servera Ferrer

Joan Vidal Sureda

Joan Vives

Miquel Vives

Sebastià Vives

Serafí Vives

Serafí Vives (fill de l'anterior)

Gabriel Vives Bibiloni (vivia a Porto Cristo)

Jaume Vives Bibiloni (vivia a Porto Cristo)

Miquel Vives Sureda

 

 

L'EXPEDICIÓ DEL CAPITÀ BAYO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebració del reembarc republicà el 4 de setembre a Son Servera