Serafí Vives   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  SON SERVERA |

Li deien En Trinxo i En Camel·lo. Tenia uns trenta anys i era fill d'un altre Serafí Camel·lo, també assassinat. Aquest home, En Trinxo o En Camel·lo, va fer una feina mal pagada. Com que era guàrdia jurat, l'encarregaren d'arreplegar els homes que, des de l'Ajuntament, havien de ser transportats en camió a Manacor. Doncs, bé, quan els hagué arreplegat a tots, el feren pujar a ell. Únicament faltes tu, li digueren. És possible que l'assassinassin a Son Coletes.

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 182

 

fideus