Sebastià Vives    |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  SON SERVERA |

 Li deien En Pallonga. Uns seixanta anys. Casat. Havia estat emigrat per les Amèriques i vivia de rendes. Així mateix, asseguren que havia regentat un magatzem, però el trenta-sis se n'havia desfet. Quant a la seva ideologia, puc afirmar que era republicana, encara que no militava a cap partir. Passà que, a ca seva, tenia un soterrani, en el qual es refugiava tota la gent del carrer tot d'una que sentien senyal de bombardeig. Els escamots de falangistes feien ronda per Can Pallonga i ell, malhumorat, els va dir que se n'anassin, Si els avions us veuen per aquí, bombardejaran cameva. Mai no ho havia d'haver dit. Asseguren que de l'esmentat soterrani se'n portaren vint-i-dos serverins dins un camió, possiblement camí de Son Coletes.

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 182

 

fideus