Josep Miranda [fill]      |    BIOGRAFIES  | TEMA| SON SERVERA |

Uns seixanta anys. Casat. Juntament amb el seu fill, Josep. s'encarregava de regentar la diligència que unia Manacor amb Son Servera. Ignor les raons per les quals els dos homes moriren, però sense cap mena de dubte eren persones apolítiques

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 112

 

fideus