Melción Santandreu    |    SON SERVERA |

Li deien En Monserratet. Uns setanta anys. Casat. No pertanyia a cap partit polític i el seu viure era, senzillament, setanta anys de conrear la terra. Va formar part d'una de les dues camionades de serverins que se'n portaren cap a Son Coletes.

Llorenç Capellŕ

Diccionari Vermell

pŕgs. 160

 

fideus