Bartomeu Durán Rosselló   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  MANACOR |

Era fadrí i tenia trenta anys. No pertanya a cap partit polític. L'assassinaren a Son Coletes el vint d'agost del trenta-sis, perquè es negà a dir on s'amagava el seu germà Miquel. Es donà la casualitat que aquests dos germans, tenien dues germanes que eren monges a Barcelona i hom creia que els rojos les havien assassinades. Una vegada conquerida la capital catalana per les tropes de Franco, retornaren a Manacor en perfecte estat de salut.

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 60

 

fideus