Magdalena Bassa Galmés  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  SON CARRIÓ

Li deien Na Mora. Uns trenta anys. Casada, amb Jaume Pompeia, batle de Son Carrió. El mateix dia que l'Exèrcit republicà va retirar-se de la costa mallorquina, tres homes del poble es presentaren a ca seva a detenir el seu marit. Volien En Jaume. Escorcollaren totes les estances. Quan s'adonaren que no hi era, decidiren portar-se amb ells Na Magdalena. Se l'emportaren. Passant pel Pont de Son Negre, diuen, diuen, que la violaren. Era ben sentenciada. Tancada a l'Escola Graduada de Manacor, juntament amb les infermeres de Bayo detingudes, va ser afusellada a Son Coletes.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 34

fideus/