Sebastiā Bonet Fullana  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:     MANACOR  |

Li deien En Fai. Quaranta-quatre anys. Pertanyia a Esquerra Republicana i conreava el camp, el temps que no exercia el seu cārrec de guārdia rural. Quan esclatā la rebelˇliķ militar, va jugar a conillons amb els falangistes per les contrades de Manacor. Finalment, l'agafaren mentre dormia dins un forn de coure pa. Sembla que l'assassinaren dia vint d'agost del trenta-sis a Son Coletes, tot i que altres informacions assenyalen la data del catorze de setembre del mateix any. Sigui quan sigui, el mataren. Un dels seus assassins, anys després, ho va explicar amb una certa filosofia popular. Passava pel carrer la viuda de Sebastiā Jai, amb els fills, i quan l'assassi la va veure digué al seu acompanyant: "Mirala. Ella té les branques, perō jo tenc el tronc".

Llorenį Capellā

Diccionari Vermell

pāg.  39

fideus/   

3