Rafael Valls Segura     |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  MANACOR |

Li deien En Camunyes. Quaranta-cin anys. Casat. Tenia un comerç i pertanyia a Esquerra Republicana. L'assassinaren un dia de la segona quinzena del mes d'agost del trenta.sis. Tenia un gran dol de morir. Comprenia que el matarien i, creient com era, pregava, a Son Coletes, cara a cara amb els fusells que li cercaven el cor, perquè el Sant Crist del poble fes el miracle de salvar-lo. Malferit, patí una llarga agonía. Un al·lot que feia sèquies a jornal, cobrà tres pessetes per cavar-li la fossa.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàgs. 177

 

 

fideus