Bartomeu Cabanellas Botia |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:   POLLENÇA

Era nebot en segon grau del bisbe Miralles i així i tot no pogué salvar-se. Morí apunyalat en el camí d'Illetes. En Bartomeu del Lloquet era un home de paraula incisiva que, a més gaudia d'un indubtable ressò popular. Al marge d'ostentar el càrrec de segon batle, les seves simpaties per l'anarquisme el portaren a dirigir la revista anarquista d'ambit pollencí  Adelante. Una frase de Sócrates, traduïda al castellà, indicava al futur lector la intencionalitat de la publicació:  Dios me puso sobre vuestra ciudad, como un tábano sobre un noble caballo, para picarlo y mantenerlo despierto. Conten que li tallaren els testicles o els hi posaren dins la boca.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 42

fideus  

3