Martí Vicenç "Bon Jesús", l'home més perseguit de Pollença

Pollença

Pollença, un fogar de ciutadania

Memoria Civil, núm. 5, Baleares, 2 febrero 1986

DAMIÀ QUETGLES

 

Pollença, reducte de resistència

Memoria Civil, núm. 9, Baleares, 2 marzo 1986

DAMIÀ QUETGLES

 

Josep Cortès Pep "Pepe", un home bo

Memoria Civil, núm. 33, Baleares, 17 agosto 1986

LLORENÇ CAPELLÀ

 

Pollença davant i durant la Guerra Civil

PERE FULLANA

 

Entrevista a Josep Vicens

De Pollença a Ciutadella i de Maó a Dunkerque

Memoria Civil, núm. 35, Baleares, 31 agosto 1986

DAMIÀ QUETGLES

Carnet d'afiliació de les joventuts Republicanes amb els colors vermell, groc i morat de l'ensenya republicana

Equip de futbol dels "Solteros". Alguns d'ells moririen durant els anys de guerra, com l'entrenador, el sergent de carabiners, Sr. Arrabal, familiar del conegut escritor actual, Fernando Arrabal

DE LOS PUEBLOS / MITIN LLORENÇ BISBAL

EL OBRERO BALEAR

Núm. 432, 18 de junio de 1910

CORRESPONDENCIA - POLLENSA

EL OBRERO BALEAR

Núm. 451, 22 de octubre de 1910

CORRESPONDENCIA - POLLENSA

EL OBRERO BALEAR

Núm. 453, 12 de noviembre de 1910

CORRESPONDENCIA - POLLENSA

EL OBRERO BALEAR

Núm. 459, 31 de diciembre de 1910

CORRESPONDENCIA - POLLENSA

EL OBRERO BALEAR

Núm. 465, 11 de febrero de 1911

EXCURSIÓN REPUBLICANA - POLLENSA

EL OBRERO BALEAR

Núm. 482, 10 de junio de 1911

 

LA FIESTA DEL TRABAJO

EL OBRERO BALEAR

Núm. 694, 22 de mayo de 1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinar a Les Caletes en homenatge a Francesc Carreres (assegut al centre) per la serva cota de diputat el 31. Entre dels pescadors que els hi portaren amb la barca, podeu destacar a D. Joan Sivella (primer dret a l'esquerra), D. Pep Cortès l'home fort de la República (al centre, dret, darrera, amb la boina i camissa obscura); al seu costat, la dreta, el regidor Joan Jiménez; el quint començant per la dreta, aixecats, és el batle de la comissió gestora del 36 Pere Joan Cànaves.

Visita a Pollença de Niceto Alcalá Zamora, 1932