Francesc Carreras Reura                                                                             |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  REPUBLICANISME  |  

(Maó 1896 - Madrid 1951) Polític. Dirigent destacat d'Esquerra Republicana Balear. El 1931, va venir a Mallorca per fer-se càrrec del Govern Civil de les Balears. Aquest mateix any va esser diputat per Balears. No aconseguí l'escó de diputat a les eleccions de 1933 i 1936. L'abril d'aquest any fou elegit compromissari per Balears per a l'elecció del president de la República. Poc abans de la Guerra Civil, fou nomenat governador civil de Madrid. El 1939, s'exilià a Mèxic

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 3  pàg. 17

 

Francesc Carreras

Memoria Civil, núm. 7, Baleares, 16 febrero 1986

Llorenç Capellà

Francesc Carreras Reura. L’home d’Azaña

Josep Portella Coll

 

1932. Hotel Formentor. Visita del Ministre de Governació Santiago Casares Quiroga - al centre de la foto - a la seva dreta Francesc Carreras, Llorenç Bisbal, Josep Tomàs Renteria i Lluís García Ruiz, el segon de l'esquerra  Francesc Vilallonga, que fou batle de Palma

 

ampliar

1931. Dinar d'homenatge  a Pollença al nou diputat Francesc Carreras al claustre de Sant Domingo- Entre els personatges reconeguts hi ha  Miquel Durán (amb el capell a la mà),  Emili Darder, Bernat Jofre, Francesc Carreras, Vicente Tejada, el pintor Anglada Camarassa (amb la gabardina amb la mà) Josep Cortès (Pep Pepe), Mateu Torres i Pere J. Canaves.

 

ampliar

 

fideus/