Llorenç Bisbal Barceló                           |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  SOCIALISME  |  ARTICLES  |

(Alcudia 1876 – Palma 1935 ) Polític socialista, sabater d’ofici. El 1902, s’integrà a La Igualdad, societat obrera dels sabaters de Palma. A partir de 1904, ocupà càrrecs a l’Agrupació Socialista de Palma, del Partit Socialista Obrer EspanyolPSOE -, fou membre del comitè executiu balear (1913 – 1915) secretari de la Federació de Societats Obreres de les Balears (1914). També va esser redactor i director, en diverses ocasions, de El Obrero Balear (1900 – 1910 i 1913). El 1916, creà una comissió pro-subsistències, i el 1917, acusat d’esser autor d’un full considerat injuriós per un fabricant sabater, fou desterrat a 25 km de Palma.  Aixa marxà a Sóller, on fundà l’agrupació socialista i la Casa del Poble. Aviat aconseguí el perdó i tornà a Palma. A la mort de Francesc Roca, el 1917, esdevengué el cap del socialisme local. Fou, de bell nou, director de El Obrero Balear (1918 – 1920), secretari de l’Agrupació Socialista (1918 – 1919), president de la Federació de Societats Obreres (1917), i regidor de Palma, entre 1918 i 1921, càrrec des del qual denuncià corrupcions administratives i defensa la municipalització de les principals subsistències. Després d’un temps difícils per al socialisme mallorquí, aconseguí un redreçament del seu partit sota la dictadura de Primo de Rivera, i unificà el moviment obrer illenc sota les sigles Unió General de Treballadors. Quan es proclamà la República (abril del 1931), fou elegit batle de Palma, encara que en dimití l’octubre del mateix any. El maig del 1932, va esser elegit president de la Federació Socialista Balear, càrrec del qual dimití per raons de salud. (SS)

Gran Enciclopedia de Mallorca

vol. 2  pàgs. 150 - 151

 

Llorenç Bisbal quan era regidor de l'Ajuntament de Palma en representació del Partit Socialista (1917-1920), en companya d'altres regidors i amics. D'esquerra a dreta i drets: el segon és Jeroni Massanet (que fou director de La Vanguardia Balear). D'esquerra a dreta i asseguts: el primer és el regidor Ferran Pou Moreno (reformista). Assegut al centre: Llorenç Bisbal

 

 


Llorenç Bisbal

Llorenç Capellà

Gran Enciclopedia de Mallorca

 

Llorenç Bisbal

Memoria Civil, núm. 4, Baleares, 26 enero 1986

Sebastià Serra

 

La conquista del poder por el proletariado

Memoria Civil, núm. 29 Baleares, 20 julio 1986

Conferencia de Lorenzo Bisbal

 

Llorenç Bisbal a Mèxic (1908)

Antoni Marimón

Diari de Balears

 

¡Embustero …! ¡Felón!

Alexandre Gilet

El Comunista Balear

Núm. 15, 15 de abril de 1922

 

Plumazos - Lorenzo Bisbal

CULTURA OBRERA nº 146

3 de junio de 1922

 

1925  Borrón y cuenta nueva  POLÈMICA  LLORENÇ BISBAL/ JOAN MONSERRAT PARETS

 

El judici de can Estrany

 

1917 / Llorenç Bisbal Regidor de l'Ajuntament de Palma

 

SINDICALISME I MOVIMENT OBRER

El moviment obrer a Mallorca

El moviment obrer a les Balears (1869 . 1936

Un segle de lluita sindical

 HISTÒRIA de la UGT a les Illes Balears

Pere Gabriel i Sirvent

Pere Gabriel i Sirvent

Albert Comas, Joan  Huguet, Manel Santana

Curial - Lavínia

 Barcelona, 1972

Edicions Documenta Balear

  Palma, 1996

Edicions Documenta Balear 

  Palma, 2004

 

fideus/