1917 / Llorenç Bisbal Regidor de
l'Ajuntament de Palma / Eleccions Municipals
De elecciones
EL OBRERO BALEAR
Núm. 821, 2 de noviembre de 1917
 
Manifiesto del Bloque electoral
EL OBRERO BALEAR
Núm. 822, 9 de noviembre de 1917
 

Candidatura que presenta el Bloque

EL OBRERO BALEAR

núm. 822, 9 de noviembre de 1917

 
Las elecciones
EL OBRERO BALEAR
Núm. 823, 16 de noviembre de 1917
 
¡¡Al fin!!
EL OBRERO BALEAR
Núm. 823, 16 de noviembre de 1917
 
Ahora más que nunca
EL OBRERO BALEAR
Núm. 823, 16 de noviembre de 1917
Hemos triunfado
EL OBRERO BALEAR
Núm. 823, 16 de noviembre de 1917
 
Felicitaciones a Bisbal
EL OBRERO BALEAR
Núm. 823, 16 de noviembre de 1917
 
Elecciones del domingo
EL OBRERO BALEAR
Núm. 823, 16 de noviembre de 1917
 
Bisbal en el futuro Consitorio
EL OBRERO BALEAR
Núm. 824, 23 de noviembre de 1917
 
Don Alejandro Jaume
EL OBRERO BALEAR
Núm. 824, 23 de noviembre de 1917
 
No formarse ilusiones
EL OBRERO BALEAR
Núm. 825, 30 de noviembre de 1917
 
La reunión del domingo
EL OBRERO BALEAR
Núm. 825, 30 de noviembre de 1917
 
En el Ayuntamiento
EL OBRERO BALEAR
Núm. 828, 21 de diciembre de 1917
 
Una reunión
EL OBRERO BALEAR
Núm. 828, 21 de diciembre de 1917
 
Pro Concejalía
EL OBRERO BALEAR
Núm. 829, 28 de diciembre de 1917
 
En el Ayuntamiento - La labor de nuestro concejal
EL OBRERO BALEAR
Núm. 832, 18 de enero de 1918
 
En el Ayuntamiento - El Alcalde sin estribos
EL OBRERO BALEAR
Núm. 833, 25 de enero de 1918
La dimisión del Alcalde
EL OBRERO BALEAR
Núm. 833, 25 de enero de 1918
 
En el Ayuntamiento - Sesión del sábado
EL OBRERO BALEAR
Núm. 834, 1 de febrero de 1918
 
En el Ayuntamiento
EL OBRERO BALEAR
Núm. 835, 8 de febrero de 1918
 
El Ayuntamiento
EL OBRERO BALEAR
Núm. 836, 15 de febrero de 1918
 
La elección de Bisbal en Buenos Aires
EL OBRERO BALEAR
Núm. 836, 15 de febrero de 1918
 
En el Ayuntamiento
EL OBRERO BALEAR
Núm. 838, 1 de marzo de 1918
 
En al Ayuntamiento - Las subsistencias
EL OBRERO BALEAR
Núm. 840, 15 de febrero de 1918