Federació de Societats Obreras de Palma  |    |  ORGANITZACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER |  


Organització creada a Palma el 1893, com a continuació de l'Ateneu Obrer Mallorquí. Inicalment, agrupava cinc societats d'oficis (sabaters, fusters, ferrers, lampistes i diversos), amb un total de 330 afiliats. La seva seu se situava a la plaça de l'Olivar, de Palma, on també hi havia la de l'Agrupació Socialista de Palma, a la qual estava lligada. Estava relacionadaamb la Unió General de Treballadors -UGT-. Va mantenir una escola laica amb classes nocturnes per als seus socis. El primer comitè va estar presidit per Francesc Roca. El 1898, s'hi adherí el Centre de Picapedrers de Palma, que aviat se'n separà a causa de la seva orientació anarco-sindicalista (1902). El 1903, es transformà en la Federació de Societats Obreres de Balears, que pretenia de reunir totes les col·lectivitats obreres de les Illes Balears. De fet, però, agrupà només les societats obreres de Palma, que aleshores eren unes 18 i tenien devers 1.500 afiliats. En foren dirigents destacats Miquel Porcel, Jaume Bauçà i Jaume Vicens. El 1911, es desvinculà de la federació La Metal·lúrgica, a causa de la seva orientació anarco-sindicalista. Posteriorment, va perdre bona part del control sobre les organitzacions obreres que hi estavan adherides (1914-17). El 1919, adoptà el nom de Federació de Societats Obreres de la Casa del Poble. Aquesta es va mantenir al marge de la UGT i de la Confederació Nacional del Treball -CNT-, i aconseguí de reunir quasi totes les societats obreres de Palma (16 societats, que representaven entre 1.000 i 4.500 socis). El 1921, els comunistes i els anarco-sindicalistes aconseguiren el control de la federació i Ignasi Ferretjans en fou nomenat president. Però, el 1922, els socialistes n'expulsaren els comunistes i els anarco-sindicalistes i Llorenç Bisbal fou elegit nou president. El 1923, la federació estava formada per 12 societats amb un total de 1.011 afiliats. El 1925, els socialistes, per iniciativa de Llorenç Bisbal, la convertiren en la Unió General de Treballadors de Balears.

Gran Enciclopedia de Mallorca

vol. 5  pàg.


Grup d'assistents, el dia 1 de gener de 1910, al dinar d'inauguració de la Cooperativa Social Obrera fundada a Palma a la fi de l'any 1909. A la part dreta de la fotografia es poden veure, mirant de dreta a esquerra Francesc Roca (el tercer de la tercera fila) i Llorenç Bisbal (el segón de la segona fila), ambdós, fundadors i liders de la societat obrera La Igualdad que agrupava els sabaters de Palma i que estava adherida a la UGT des de l'any 1902 (fotografia i text  Història de la UGT a les Illes Balears, Un segle de lluita sindical, Albert Comas, Joan Huget i Manel Santana, Edicions Documenta Baleat, Palma, 2004)

 

 

FEDERACIÓN DE SOCIEDADES OBRERAS DE BALEARES

elección de cargos / 1906

EL OBRERO BALEAR

Núm. 299, 18 de agosto de 1906

 

FEDERACIÓN DE SOCIEDADES OBRERAS DE BALEARES

elección de cargos / 1908

EL OBRERO BALEAR

Núm. 347, 6 de junio de 1908

 

EN LA FEDERACIÓN (Escuela de la Federación)

EL OBRERO BALEAR

Núm. 408, 1 de enero de 1910

 

LA ORGANIZACIÓN OBRERA EN LOS PUEBLOS DE MALLORCA

EL OBRERO BALEAR

Núm. 423, 16 de abril de 1910

 

FEDERACIÓN LOCAL

EL OBRERO BALEAR

Núm. 470, 18 de marzo de 1911

 

FEDERACIÓN DE SOCIEDADES OBRERAS DE BALEARES

elección de cargos / 1911

EL OBRERO BALEAR

Núm. 478, 13 de mayo de 1911

 

fideus/