Francesc de Villalonga Fàbregues             |  BIOGRAFIES  | TEMA    REPUBLICANISME    |  

(Palma 1856 - 1932) Polític. Fill d'Antoni Vilallonga Pérez. Fou (1881) un dels impulsors de la reorganització del Partit República Federal de les Balears. A l 'inici del s.XX, era un dels principals dirigents de la Unió Republicana. El 1901, fou elegit regidor de l'Ajuntament de Palma. El 1902, defensà l'ús del català en el consistori ciutadà. Fou partidari de la Conjunció Republicana Socialista (1909-14) i del Bloc Assembleista (1917). El 1920, tornà a esser elegit regidor de Palma. Fou candidat a diputat en nombroses ocasions, però mai no aconseguí el càrrec. L'abril de 1931, va esser elegit regidor de Palma pel Partit Republicà Federal de Mallorca. Va esser batle d'aquesta ciutat d'octubre de 1931 a juny de 1932. Durant la seva administració, s'inicià la realització del Pla General de Construccions Escolars. El 1921, cedí la Biblioteca Villalonga, reunida principalment pel seu pare, a l'Ajuntament de Palma. Entre 1932-36, tengué un carrer a Palma (AM)

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 18  pàg. 176

 

Març de 1932. El batle de Palma, Francesc Villalonga, acompanyat del president de la República  Niceto Alcalá Zamora i Indalecio Prieto, saluda al públic de Palma

 

Un ciudadano, de gran abolengo republicano, ha muerto

Ultima Hora, 5 de desembre de 1932

 

fideus/