Jaume Campomar Reinés |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:   COMUNISME

Vint-i-vuit anys. Casat. Era fonedor i pertanyia al Partit Comunista.Quan esclatà la rebel·lió militar, s'amagà amb Julià Cirer dins un pou buit de l'hort de Son Coc. Algú però, els va delatar i un dia d'agost, a les nou del vespre, eren detinguts ells dos, així com l'amo de l'hort i el seu fill. Amb Jaume Campomar els seus assassins s'hi acarnissaren. Diuen que el cadàver romania amb els ulls trets. Sigui cert o no, l'assassinaren en el Camí dels Reis, la nit del vint-i-nou al trenta d'agost del trenta-sis

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 45

 

A la fotografia, grup de comunistes abans de partir d'excursió.  Podem identificar, d'esquerra a dreta: Ateu Martí, Jaume Campomar, Gabriel Picornell, Josep Julià, Miquel Llabrés  i Aurora Picornell)

fideus  

3