Manuel Cespón Sánchez  |   |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA  | COMUNISME  |

Fadrí. Vint-i-set anys. Pertanyia al Partit Comunista. Treballava de sabater i era el delegat sindical a la fàbrica de calçat de Can Estrany. El mataren juntament amb Miquel Recaredo a la possessió de Son Pardo, situada a la carretera de Sóller. Era la nit del vint-i-tres al vint-i-quatre de setembre del trenta-sis.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 50

fideus/

3