Miquel Recaredo Rigo         |    BIOGRAFIES  | TEMA      COMUNISMEPALMA  |

Devuit anys. Fadri. Era comunista amb carnet de les Joventuts Socialistes Unificades. No obstant això, possiblement l'assassinaren per equivocació. Cercaven el seu germà Antoni i se l'emportaren a ell per la carretera de Sóller, concretament a Son Pardo, la nit del vint-i-tres al vint-i-quatre de setembre del trenta-sis. Era un al·lot molt alegre que gaudia, també com el seu germà, d'anar mudat. El seu ofici -dependent de comerç- li permitia de mantenir les mans blanques.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 142

 

fideus