Guillem Ensenyat Bosch  |   |  BIOGRAFIES  | TEMA  ANDRATX  |

Tenia trenta-sis anys i era casat. Treballava de forner. L'assassinaren a l'hemicicle del cementiri. nou de la Ciutat de Mallorca, la nit del tres al quatre de setembre del trenta-sis, juntament amb un paisā seu, Joan Vidal, i un ciutadā anomenat Bartomeu Fiol. Ignor a quin partir pertanyia, perō, degué tenir qualque relevāncia política: havia estat regidor.

Llorenį Capellā

Diccionari Vermell

pāg. 61

fideus/

3

t