Bartomeu Fiol Massot   |   |  BIOGRAFIES  |  ALARË  |

Tenia vint-i-cinc anys i era picapedrer. L'afusellaren, juntament amb Guillem Ensenyat i Joan Vidal Marimon, a l'hemicicle del cementiri nou de la Ciutat de Mallorca, la nit del tres al quatre de setembre del trenta-sis.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 68 - 69

fideus

3

t