Joan Estelrich Ferrer   |   |  BIOGRAFIES  | TEMA  MANACOR  |

Treballalva de fuster, per˛ es dedicava especialment a fer cadires. Era casat. Tenia una quarantena d'anys quan el mataren a Son Coletes, el vuit de setembre del trenta-sis.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓgs. 63

fideus/

3

t