Salvador Heredia Masguerell      |   |  BIOGRAFIES  | PALMA

No sé quin seria l'ofici d'aquest home, però vivia retirat de la feina, tot i que era casat i tenia set fills. Havia nascut a Caraco, un poble de València, feia quaranta-sis anys i va desaparèixer del seu domicili a Manacor, la segona quinzena del mes d'agost del trenta-sis. El seu destí? Possiblement Son Coletes.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 85

 

fideus