Melción Hernández Moll     |   |  BIOGRAFIES  | TEMA:     PALMA

Vivia a la barriada de Santa Catalina. Aquest home fou detingut el setembre del trenta-sis i l'assassinaren el denou de gener del trenta-set.

Llorenç Capellŕ

Diccionari Vermell

pŕg. 86

 

fideus