Joan Llabrés Bestard       |   |  BIOGRAFIES  | TEMA   PALMA  |

Vivia a Establiments. Tenia cinquanta anys i era casat. El vint-i-set d'agost del trenta-sis, l'assassinaren a la carretera de Sóller. A l'altura de Raixa

Llorenç Capellŕ

Diccionari Vermell

pŕg. 95

 

 

fideus