Joan LLabrés         |   |  BIOGRAFIES  | TEMA   PALMA  |

La nit del vint-i-sis al vint-i-set d'agost del trenta-sis, l'assassinaren a la carretera de Son Serra.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 95

 

 

fideus