Ubald Lloret Cremades    |   |  BIOGRAFIES  | TEMA    PALMA  |

Vivia en El Terreno. Tenia quaranta-dos anys i era casat. Treballava a Correus. El vint-i.-sis de març del trenta-vuit va comparèixer, juntament amb Vicenç Bennàssar i Ramis, davant el Consell de Guerra constituït a l'Escola d'Arts i Oficis. Ambdós eren acusats d'adhesió a la rebel·lió i ambdós foren condemnats a mort. i ambdós eren afusellats a les sis del matí de dia dotze de juliol del mateix any.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 97

 

 

fideus