Andreu Martínez Barceló    |    BIOGRAFIES  | TEMA| PALMA |

Tenia vint-i-un anys i treballava d'ebenista. Altres detalls? Vivia en el carrer Despuig, número cinquanta-set, de Santa Catalina i era casat amb Esperança Massanet. Les seves petjades han estat irrecuperables. Una data de mort, això sí, prou enigmàtica, m'ha decidit a recuperar el seu nom. Morí prop del cementiri de la Ciutat de Mallorca, l'onze d'agost de l'any quaranta-tres, a les sis hores. Hora d'afusellaments.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 102

 

 

fideus