Vicenç Martínez Tomàs    |    BIOGRAFIES  | TEMA| PALMA |

Vivia a Génova i era casat. Possiblement aquest home era tripulant del vaixell Jaume II i va ser condemnat a mort, en un judici celebrat el vint d'octubre del trenta-set a l'Audiència territorial. L'afusellaren en el cementiri de la Ciutat de Mallorca, el sis de març del trenta-vuit.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 103

 

 

fideus