Vicenç Martorell Tomàs  |    BIOGRAFIES  | TEMA| PALMA |

Tenia seixanta-un anys i era casat. A les sis del matí de dia cinc de març del trenta-vuit, l'afusellaren a l'hemicicle del cementiri de la Ciutat de Mallorca.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàgs. 103 - 104

 

 

fideus