Joan Matas Soler    |    BIOGRAFIES  | TEMA| PALMA |


(1902 - 1936) Sastre. Als 19 anys es va fer membre de la Creu Roja de Santa Catalina. Després va partir cap a Barcelona per aprofundir els seus coneixements en l'ofici. Allà va entrar en contacte amb els ideals anarquistes i es va afiliar a la CNT. Als anys 20 es va associar a l'Esperantista Klubo Palma i a l'associació esperantista revolucionària de París, la Societat Anacional Mundial (SAT). A començament de 1927 va entrar dins la lògia maçònica de Palma, Renovació. Als anys de la República s'havia muntar un taller de sastrería al carrer de la Borseria de Palma. Allà fou capturat i no se'n sabé res pus.

 

Albert Herranz Hammer / Joana Maria Roque Company

La Segona República a Mallorca

pàg. 107

L'Esperantista Klubo Palma. Fotografia d'un grup d'esperantistes mallorquins a la plaça de la Reina, on hi havia la seu del club esperantista palmesà. L'esperanto és l'intent de crear una llengua universal, científica, neutral culturalment (sense imposicions) que va atreure molts d'idealistes i pragmàtics (militars, capellans i comerciants). A la fotografia podem veure A. Noguera, G. Meneu, A. Nadal i J. Matas. (Text i fotografia : Albert Herranz Hammer / Joana Maria Roque Company La Segona República a Mallorca

 

La Segona República a Mallorca

Albert Herranz / Joana Maria Roque

fideus