Joan Mateu Capllonch     |    BIOGRAFIES  | TEMA| POLLENÇA |

Li deien En Tortet. Estava afiliat a Esquerra Republicana i treballava de saig, Diuen que el tiraren per l'avenc del Mal Pas.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàgs. 109

 

fideus