Maria Mayol Colom    |    BIOGRAFIES  | TEMA| REPUBLICANISME |


(Sóller 1883 - Cala Major, Palma 1959) Política i escriptora. Resident a França durant la seva infantesa, estudià a la Universitat de Burdeus. En tornar a Sóller, obtengué el títol de pèrit mercantil a l'Escola Professional de Comerç de Palma. Membre destacat de l'Associació per la Cultura de Mallorca des del decenni dels vint, fou fundadora i presidenta (1926-34) del Foment de Cultura de la Dona de Sóller. El 1931, participà en l'assamblea d'ajuntaments i entitats que aprovà l'Avantprojecte d'estatut per a Mallorca i Eivissa. D'ideologia catòlica progressista, des del començament de la II República adoptà posicions d'esquerres. Militant d'Acció Republicana de Mallorca i, posteriorment ¡, d'Esquerra Republicana Balear, fou candidata a diputada per la coalició republicano-socialista a les eleccions de novembre de 1933. Membre del Comitè de Relacions entre Catalunya i Mallorca (1933), el 1936 signà la Resposta al Missatge dels Catalans. Fou professora municipal de Sóller i dels instituts de Felanitx i de Vilanova i la Geltrú. L'aixecament militar de juliol de 1936 la sorprengué a Madrid. Després de la guerra s'exilià a França. Devers mitjans decenni dels quaranta tornà a Mallorca i es retirà totalment de la vida pública. Publicà poemes i d'altres col·laboracions literàries i polítiques a revistes, com L'almanac de les lletres, i El Felanitxer, Gema, La Nostra Terra i Sóller, És autora de l'obra de teatre Margalideta de Sortdeviu estrenada al 1931. El 1992, fou nomenada filla il·lustre de Sóller.

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 10  pàg. 369

 

fideus