Jaume Morell Font     |    BIOGRAFIES  | TEMA  PALMA  |

Tenia trenta-tres anys i era fadrí. Procedència, idees polítiques, ofici ... tot és una bolla de paper arrugada i indesxifrable. Morí a Les Cadenes, entre el denou i el vint d'agost del trenta-sis.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 116

 

fideus