Gabriel Mulet Estades     |    BIOGRAFIES  | TEMA  CALVIA  |

Li deien En Sera i estava afiliat al Partit Socialista. Feia el servei militar a Infanteria. Un grup de feixistes el detingueren a ell i a Joan Terrasa, perquè es toparen amb una manifestació i no saludaren la bandera espanyola que l'encapçalava. Jutjats en el Regiment d'Infanteria Palma 36, el sis de febrer del trenta-set, foren condemnats a mort.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 117

 

fideus