Josep Munar Capó     |    BIOGRAFIES  | TEMA  ALARÓ  |

Li deien En Cranc. Era picapedrer i pertanyia a les Joventuts Socialistes Unificades, El dia de Sant Llorenç del trenta-sis, s'amagà amb altres sis alaroners dins una cova, amb l'esperança que les tropes de Bayo conqueririen Mallorca sense gaire esforç. Però passaren els dies i no tenien queviures per espassar-se la fam. Un d'ells, Bartomeu Rosselló, abandonà l'amagatall dia tretze. Altres dos el dia setze. Restaven quatre homes: Rafel Clar, Monserrat Borràs, Joan Borràs i Josep Munar, aferrats a la fam i a l'esperança. El mateix dia setze els detingueren i el mateix dia setze, a la nit, els afusellaren en el Camí Roig. Joan Borràs va tirar-se a terra quan intuí la descàrrega i va salvar la vida. Els altres tres no tingueren tanta sort. El cap de Josep Munar va esclatar com una rosella. Tenia vint-i-nou anys i era fadrí

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 117

 

fideus